انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72631
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.96

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21932
می 2019 0 0 0 4 4103
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
2019-03-01 0 0 0 2 335
2019-03-02 0 0 0 3 81
2019-03-03 0 0 0 2 21
2019-03-04 0 0 0 2 286
2019-03-05 0 0 0 2 78
2019-03-06 0 0 0 2 68
2019-03-07 0 0 0 3 295
2019-03-08 0 0 0 4 112
2019-03-09 0 0 0 2 57
2019-03-10 0 0 0 3 311
2019-03-11 0 0 0 2 75
2019-03-12 0 0 0 3 51
2019-03-13 0 0 0 3 328
2019-03-14 0 0 0 2 92
2019-03-15 0 0 0 4 76
2019-03-16 0 0 0 3 328
2019-03-17 0 0 0 3 66
2019-03-18 0 0 0 2 57
2019-03-19 0 0 0 3 359
2019-03-20 0 0 0 2 109
2019-03-21 0 0 0 2 107
2019-03-22 0 0 0 3 248
2019-03-23 0 0 0 4 132
2019-03-24 0 0 0 2 22
2019-03-25 0 0 0 3 254
2019-03-26 0 0 0 3 153
2019-03-27 0 0 0 2 51
2019-03-28 0 0 0 5 237
2019-03-29 0 0 0 2 181
2019-03-30 0 0 0 5 30
2019-03-31 0 0 0 2 43
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596