انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
3
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72626
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.95

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21927
می 2019 0 0 0 4 4098
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
2019-01-01 0 0 0 2 51
2019-01-02 0 0 0 3 186
2019-01-03 0 0 0 2 97
2019-01-04 0 0 0 2 147
2019-01-05 0 0 0 4 303
2019-01-06 0 0 0 3 206
2019-01-07 0 0 0 3 58
2019-01-08 0 0 0 3 287
2019-01-09 0 0 0 2 100
2019-01-10 0 0 0 2 45
2019-01-11 0 0 0 2 155
2019-01-12 0 0 0 4 131
2019-01-13 0 0 0 2 72
2019-01-14 0 0 0 3 79
2019-01-15 0 0 0 2 196
2019-01-16 0 0 0 2 23
2019-01-17 0 0 0 1 73
2019-01-18 0 0 0 3 170
2019-01-19 2 2 0 5 160
2019-01-20 0 0 0 2 125
2019-01-21 1 1 0 2 277
2019-01-22 0 0 0 2 34
2019-01-23 0 0 0 2 117
2019-01-24 0 0 0 2 209
2019-01-25 0 0 0 2 67
2019-01-26 0 0 0 2 52
2019-01-27 0 0 0 2 258
2019-01-28 0 0 0 3 32
2019-01-29 0 0 0 2 36
2019-01-30 0 0 1 2 289
2019-01-31 0 0 0 3 54
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596