انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
1
مجموع صفحات بازدید شده:
44443
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.02
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
sarah dehkhoda
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.95
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
110.01

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
5ساعت 3دقیقه
shahabkhb
30دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 1 21 38088
اکتبر 2018 0 0 0 5 685
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
2018-08-01 0 0 0 4 87
2018-08-02 0 0 0 4 179
2018-08-03 0 0 0 4 167
2018-08-04 0 0 0 4 122
2018-08-05 0 0 0 4 91
2018-08-06 0 0 0 4 118
2018-08-07 0 0 0 4 92
2018-08-08 0 0 0 4 74
2018-08-09 0 0 0 5 156
2018-08-10 0 0 0 5 88
2018-08-11 0 0 0 4 123
2018-08-12 0 0 0 5 85
2018-08-13 0 0 0 4 80
2018-08-14 0 0 0 6 129
2018-08-15 0 0 0 5 81
2018-08-16 0 0 0 5 267
2018-08-17 0 0 0 3 77
2018-08-18 0 0 0 5 83
2018-08-19 0 0 0 3 45
2018-08-20 0 0 0 3 146
2018-08-21 0 0 0 5 133
2018-08-22 0 0 0 4 72
2018-08-23 0 0 0 4 109
2018-08-24 0 0 0 3 62
2018-08-25 0 0 0 4 160
2018-08-26 0 0 0 4 150
2018-08-27 0 0 0 4 57
2018-08-28 0 0 0 4 88
2018-08-29 0 0 0 5 197
2018-08-30 0 0 0 3 66
2018-08-31 0 0 0 3 75
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596