انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
1
مجموع صفحات بازدید شده:
44438
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.02
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
sarah dehkhoda
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.95
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
110.00

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
5ساعت 3دقیقه
shahabkhb
30دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 1 21 38083
اکتبر 2018 0 0 0 5 680
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
2018-07-01 0 0 0 5 75
2018-07-02 0 0 0 4 80
2018-07-03 0 0 0 3 70
2018-07-04 0 0 0 21 107
2018-07-05 0 0 0 5 76
2018-07-06 0 0 0 4 93
2018-07-07 0 0 0 4 56
2018-07-08 0 0 0 7 62
2018-07-09 0 0 0 2 47
2018-07-10 0 0 0 3 52
2018-07-11 0 0 0 4 91
2018-07-12 0 0 0 4 80
2018-07-13 0 0 0 4 247
2018-07-14 0 0 0 4 86
2018-07-15 0 0 0 4 133
2018-07-16 0 0 0 5 87
2018-07-17 0 0 0 6 108
2018-07-18 0 0 0 5 102
2018-07-19 0 0 0 8 122
2018-07-20 0 0 0 5 236
2018-07-21 0 0 0 4 151
2018-07-22 0 0 0 6 125
2018-07-23 0 0 0 4 137
2018-07-24 0 0 0 5 141
2018-07-25 0 0 0 4 71
2018-07-26 0 0 0 4 73
2018-07-27 0 0 0 4 79
2018-07-28 0 0 0 4 89
2018-07-29 0 0 0 3 85
2018-07-30 0 0 0 5 132
2018-07-31 0 0 0 4 103
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596