انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72588
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.89

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21889
می 2019 0 0 0 4 4060
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
2018-06-01 0 0 0 4 110
2018-06-02 0 0 0 3 104
2018-06-03 0 0 0 5 76
2018-06-04 0 0 0 4 63
2018-06-05 0 0 0 7 75
2018-06-06 0 0 0 5 113
2018-06-07 0 0 0 4 90
2018-06-08 0 0 0 4 69
2018-06-09 0 0 0 7 88
2018-06-10 0 0 0 6 126
2018-06-11 0 0 0 5 98
2018-06-12 0 0 0 7 165
2018-06-13 0 0 0 7 192
2018-06-14 0 0 0 6 170
2018-06-15 0 0 0 8 271
2018-06-16 0 0 0 6 137
2018-06-17 0 0 0 7 160
2018-06-18 0 0 0 5 118
2018-06-19 0 0 0 5 143
2018-06-20 0 0 0 18 170
2018-06-21 0 0 0 4 84
2018-06-22 0 0 0 6 168
2018-06-23 0 0 0 6 164
2018-06-24 0 0 0 7 180
2018-06-25 0 0 0 19 288
2018-06-26 0 0 0 6 135
2018-06-27 0 0 0 5 114
2018-06-28 0 0 0 5 138
2018-06-29 0 0 0 4 60
2018-06-30 0 0 0 19 113
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596