انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72586
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.89

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21887
می 2019 0 0 0 4 4058
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
2018-05-01 0 0 0 2 30
2018-05-02 0 0 0 3 34
2018-05-03 0 0 0 3 37
2018-05-04 0 0 0 2 41
2018-05-05 0 0 0 3 34
2018-05-06 0 0 0 3 36
2018-05-07 0 0 0 2 46
2018-05-08 0 0 0 11 75
2018-05-09 0 0 0 4 121
2018-05-10 0 0 0 4 86
2018-05-11 0 0 0 4 51
2018-05-12 0 0 0 3 47
2018-05-13 0 0 0 4 57
2018-05-14 0 0 0 4 41
2018-05-15 0 0 0 3 53
2018-05-16 0 0 0 4 74
2018-05-17 0 0 0 11 315
2018-05-18 0 0 0 4 52
2018-05-19 0 0 0 5 52
2018-05-20 0 0 0 4 90
2018-05-21 0 0 0 3 70
2018-05-22 0 0 0 4 50
2018-05-23 0 0 0 3 52
2018-05-24 0 0 0 3 57
2018-05-25 0 0 0 4 117
2018-05-26 0 0 0 6 250
2018-05-27 0 0 0 4 185
2018-05-28 0 0 0 4 241
2018-05-29 0 0 0 4 106
2018-05-30 0 0 0 5 88
2018-05-31 0 0 0 5 102
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596