انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72573
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.86

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21874
می 2019 0 0 0 4 4045
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
2018-02-01 0 0 0 3 95
2018-02-02 0 0 0 5 82
2018-02-03 0 0 0 10 84
2018-02-04 0 0 0 4 52
2018-02-05 0 0 0 2 50
2018-02-06 0 0 0 3 32
2018-02-07 0 0 0 2 37
2018-02-08 0 0 0 9 47
2018-02-09 0 0 0 3 37
2018-02-10 0 0 0 1 14
2018-02-11 0 0 0 2 29
2018-02-12 0 0 0 3 27
2018-02-13 0 0 0 2 43
2018-02-14 0 0 0 14 78
2018-02-15 0 0 0 2 48
2018-02-16 0 0 0 1 11
2018-02-17 0 0 0 2 32
2018-02-18 0 1 0 2 120
2018-02-19 0 0 0 14 98
2018-02-20 0 0 0 2 29
2018-02-21 0 0 0 2 42
2018-02-22 0 0 0 3 64
2018-02-23 0 0 0 3 22
2018-02-24 0 0 0 3 27
2018-02-25 0 0 0 2 116
2018-02-26 0 0 0 3 34
2018-02-27 0 0 0 3 74
2018-02-28 0 0 0 11 114
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596