انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
2
مجموع صفحات بازدید شده:
47214
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.02
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
sarah dehkhoda
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.86
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
108.54

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
5ساعت 3دقیقه
shahabkhb
30دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 1 21 40859
نوامبر 2018 0 0 0 5 1838
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
2017-12-01 0 0 0 2 36
2017-12-02 0 0 0 3 59
2017-12-03 0 0 0 2 35
2017-12-04 0 0 0 2 32
2017-12-05 0 0 0 2 28
2017-12-06 0 0 0 3 50
2017-12-07 0 0 0 2 64
2017-12-08 0 0 0 3 46
2017-12-09 0 0 0 1 17
2017-12-10 0 0 0 2 23
2017-12-11 0 0 0 2 40
2017-12-12 0 0 0 2 72
2017-12-13 0 0 0 2 29
2017-12-14 0 0 0 2 43
2017-12-15 0 0 0 6 64
2017-12-16 0 0 0 3 24
2017-12-17 0 0 0 2 9
2017-12-18 0 0 0 3 30
2017-12-19 0 0 0 2 46
2017-12-20 0 0 0 3 197
2017-12-21 0 0 0 2 62
2017-12-22 0 0 0 1 6
2017-12-23 0 0 0 3 33
2017-12-24 0 0 0 2 23
2017-12-25 0 0 0 4 51
2017-12-26 0 0 0 2 47
2017-12-27 1 1 0 2 49
2017-12-28 0 0 0 3 36
2017-12-29 0 0 0 2 22
2017-12-30 0 0 0 3 38
2017-12-31 0 0 0 2 30
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596