انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72621
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.94

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21922
می 2019 0 0 0 4 4093
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
2017-11-01 0 0 0 3 41
2017-11-02 0 0 0 2 30
2017-11-03 0 0 0 2 34
2017-11-04 0 0 0 3 37
2017-11-05 0 0 0 3 49
2017-11-06 0 0 0 4 41
2017-11-07 0 0 0 3 23
2017-11-08 0 0 0 2 26
2017-11-09 0 0 0 3 37
2017-11-10 0 0 0 3 28
2017-11-11 0 0 0 2 26
2017-11-12 0 0 0 4 39
2017-11-13 0 0 0 3 31
2017-11-14 0 0 0 3 46
2017-11-15 0 0 0 3 47
2017-11-16 0 0 0 2 30
2017-11-17 0 0 0 3 83
2017-11-18 0 0 0 2 36
2017-11-19 0 0 0 3 71
2017-11-20 0 0 0 2 54
2017-11-21 0 0 0 3 51
2017-11-22 0 0 0 3 41
2017-11-23 0 0 0 3 46
2017-11-24 0 0 0 3 31
2017-11-25 0 0 0 3 84
2017-11-26 0 0 0 2 31
2017-11-27 0 0 0 2 82
2017-11-28 0 0 0 3 81
2017-11-29 0 0 0 2 28
2017-11-30 0 0 0 2 40
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596