انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
4
مجموع ارسال های کاربران:
15
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
72619
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.02
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
bobsarrafan
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
116.94

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 7 7 1 11 21920
می 2019 0 0 0 4 4091
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
2017-10-01 0 0 0 4 37
2017-10-02 0 0 0 2 59
2017-10-03 0 0 0 3 37
2017-10-04 0 0 0 3 63
2017-10-05 0 0 0 3 43
2017-10-06 0 0 0 4 81
2017-10-07 0 0 0 3 77
2017-10-08 0 0 0 3 69
2017-10-09 0 0 0 3 77
2017-10-10 0 0 0 3 64
2017-10-11 0 0 0 4 94
2017-10-12 2 2 0 5 112
2017-10-13 1 1 0 4 82
2017-10-14 0 0 0 4 72
2017-10-15 0 0 0 5 118
2017-10-16 0 0 0 4 90
2017-10-17 0 0 0 4 59
2017-10-18 0 0 0 3 74
2017-10-19 0 0 0 3 68
2017-10-20 0 0 0 3 140
2017-10-21 0 0 0 3 42
2017-10-22 0 0 0 2 60
2017-10-23 0 0 0 3 41
2017-10-24 0 0 0 3 48
2017-10-25 0 0 0 3 56
2017-10-26 0 0 0 3 43
2017-10-27 0 0 0 2 47
2017-10-28 0 0 0 2 124
2017-10-29 0 0 0 2 40
2017-10-30 0 0 0 2 44
2017-10-31 0 0 0 3 33
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596