انجمن مالی

حسابداری => استانداردهای حسابداری => نويسنده: admin در ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴:۰۱

عنوان: تلفیق صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری
رسال شده توسط: admin در ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴:۰۱
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها و تلفیق صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذار با شرکت‌های فرعی بر اساس استانداردهای زیر انجام میشه
شماره ۱۵- حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
شماره ۲۰- سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
شماره ۱۹- ترکیبهای تجاری
شماره ۱۸- صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی

رابطه این استانداردها به همین ترتیبی است که فهرست شده.