انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
6
مجموع ارسال های کاربران:
17
مجموع موضوعات:
13
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
93 - ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۹:۴۶
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
4
مجموع صفحات بازدید شده:
291197
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.01
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.01
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.01
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
pishgamac
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.68
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
188.60

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
13

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
7ساعت 51دقیقه
shahabkhb
31دقیقه
فاطمه
10دقیقه
pishgamac
3دقیقه
bobsarrafan
0دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2021 0 1 1 27 105130
دسامبر 2021 0 0 0 4 564
نوامبر 2021 0 0 0 11 10123
اکتبر 2021 0 0 0 8 9349
سپتامبر 2021 0 0 0 9 9898
آگوست 2021 0 0 0 7 8870
جولای 2021 0 0 0 5 16777
جون 2021 0 0 0 9 12617
می 2021 0 0 0 10 9424
آپریل 2021 0 0 0 15 8088
مارس 2021 0 0 0 27 8161
فبریه 2021 0 0 0 4 4071
ژانویه 2021 0 1 1 5 7188
* 2020 0 1 1 93 86996
دسامبر 2020 0 0 0 6 7329
نوامبر 2020 0 0 0 20 7326
اکتبر 2020 0 0 0 8 10564
سپتامبر 2020 0 0 0 8 8470
آگوست 2020 0 0 0 8 6982
جولای 2020 0 0 0 7 7626
جون 2020 0 0 0 6 7492
می 2020 0 0 0 6 6482
آپریل 2020 0 0 0 6 5460
مارس 2020 0 0 0 93 7817
فبریه 2020 0 1 1 13 5814
ژانویه 2020 0 0 0 4 5634
* 2019 7 7 1 15 48372
دسامبر 2019 0 0 0 15 6148
نوامبر 2019 0 0 0 4 3342
اکتبر 2019 0 0 0 4 5051
سپتامبر 2019 0 0 0 4 5444
آگوست 2019 0 0 0 5 5262
جولای 2019 0 0 0 3 1137
می 2019 0 0 0 4 4159
آپریل 2019 0 0 0 5 5156
مارس 2019 0 0 0 5 4643
فبریه 2019 4 4 0 11 3941
ژانویه 2019 3 3 1 5 4089
* 2018 0 2 1 21 44344
دسامبر 2018 0 0 0 5 2658
نوامبر 2018 0 0 0 8 2665
اکتبر 2018 0 0 0 5 1618
سپتامبر 2018 0 0 0 8 17091
آگوست 2018 0 0 0 6 3459
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596