انجمن مالی

حسابداری => استانداردهای حسابداری => نويسنده: admin در ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷:۴۱

عنوان: ACCA DipIFRS
رسال شده توسط: admin در ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷:۴۱
خلاصه از مباحث کتاب آمادگی آزمون IFRS رو میخوام کم کم ترجمه کنم.

فهرست:
۱- IASB و چارچوب رگولاتوری
۲- مبانی نظری
۳- درآمد
۴- حسابداری دارایی‌های مشهود غیر جاری
۵- کاهش ارزش دارایی‌ها
۶- لیزینگ
۷- دارایی نا مشهود و سرقفلی
۸- ذخایر و دارایی بدهی احتمالی
۹- حقوق پرسنل
۱۰- ابزارهای مالی
۱۱- حسابداری مالیاتی
۱۲- تبدیل و تسعیر ارز
۱۳- سایر داراییها: کشاورزی، معدن و موجودی
۱۴- پرداخت سهامی
۱۵- ارائه صورتهای مالی
۱۶- گزارشگری کیفیت عملکرد مالی
۱۷- درآمد هر سهم
۱۸- استانداردهای متفرقه: افشای اشخاص وابسته و گزارشگری قسمتهای مختلف
۱۹- گزارشگری شرکت‌های کوچک و متوسط
۲۰- اجزای یک گروه تجاری
۲۱- تراز تلفیقی
۲۲- صورت سود و زیان تلفیقی
۲۳- حسابداری شرکت‌های تحت نفوذ موثر
۲۴- حسابداری مشارکت‌های خاص