انجمن مالی

حسابداری => مالیات => نويسنده: admin در ۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴:۴۷

عنوان: هزینه های قابل قبول مالیاتی
رسال شده توسط: admin در ۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴:۴۷
هزینه هر شخص درآمد شخص دیگری است.

این که اداره مالیات هزینه‌هایی را نمیپذیرد و مالیات آن ها را مطالبه میکند بر طبق اصل فوق مبنای درستی ندارد. چون با وجود این که هزینه از سود و مالیات شرکت کم می‌کند، این هزینه درآمد شرکتی دیگر و مشمول مالیات است.

معنای هزینه غیر قابل قبول چیست؟ آیا غیر از این است که هزینه از ثروت شرکت کاسته است؟ چرا شرکت باید بابت مخارجی که متحمل شده مالیات پرداخت کند؟

این رو هم اضافه کنم که در کشور انگلیس هزینه تفریحات و سرگرمی جزو هزینه های قابل قبول به حساب نمیان.