سایت انجمن > مباحث فنی وب سایت

ترجمه سایت به فارسی

(1/1)

admin:
دوستان ممکنه در قسمتهایی از سایت به کلمات یا عبارات ترجمه نشده انگلیسی برخورد کنید. اگر ممکنه این موارد را در ادامه همین رشته به همراه ترجمه پیشنهادیی اطلاع بدید تا رفته رفته همه موارد اصلاح بشه.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version