انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
3
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
21 - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶:۴۵
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
24981
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.03
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.03
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.02
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
sarah dehkhoda
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
4.09
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
73.26

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
4ساعت 32دقیقه
shahabkhb
30دقیقه
sarah dehkhoda
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 1 21 18626
آگوست 2018 0 0 0 6 1773
2018-08-01 0 0 0 4 87
2018-08-02 0 0 0 4 179
2018-08-03 0 0 0 4 167
2018-08-04 0 0 0 4 122
2018-08-05 0 0 0 4 91
2018-08-06 0 0 0 4 118
2018-08-07 0 0 0 4 92
2018-08-08 0 0 0 4 74
2018-08-09 0 0 0 5 156
2018-08-10 0 0 0 5 88
2018-08-11 0 0 0 4 123
2018-08-12 0 0 0 5 85
2018-08-13 0 0 0 4 80
2018-08-14 0 0 0 6 129
2018-08-15 0 0 0 5 81
2018-08-16 0 0 0 3 101
جولای 2018 0 0 0 21 3196
جون 2018 0 0 0 19 3982
می 2018 0 0 0 11 2690
آپریل 2018 0 0 1 16 2077
مارس 2018 0 0 0 15 2095
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596