انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
2
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
15 - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸:۲۸
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
10545
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.05
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.05
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.04
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
shahabkhb
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.32
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
54.92

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
4ساعت 32دقیقه
shahabkhb
30دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 0 15 4190
مارس 2018 0 0 0 15 1377
2018-03-01 0 0 0 3 92
2018-03-02 0 0 0 2 46
2018-03-03 0 0 0 3 52
2018-03-04 0 0 0 2 41
2018-03-05 0 0 0 15 84
2018-03-06 0 0 0 3 40
2018-03-07 0 0 0 3 33
2018-03-08 0 0 0 2 42
2018-03-09 0 0 0 3 113
2018-03-10 0 0 0 3 55
2018-03-11 0 0 0 14 82
2018-03-12 0 0 0 3 26
2018-03-13 0 0 0 2 35
2018-03-14 0 0 0 4 108
2018-03-15 0 0 0 3 246
2018-03-16 0 0 0 3 21
2018-03-17 0 0 0 14 60
2018-03-18 0 0 0 3 52
2018-03-19 0 0 0 3 36
2018-03-20 0 0 0 3 113
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596