انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
2
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
15 - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸:۲۸
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
10542
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.05
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.05
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.04
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
shahabkhb
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.32
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
54.91

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
4ساعت 32دقیقه
shahabkhb
30دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 0 15 4187
مارس 2018 0 0 0 15 1374
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
2018-01-01 0 0 0 2 44
2018-01-02 0 0 0 2 15
2018-01-03 0 0 0 4 22
2018-01-04 0 0 0 3 25
2018-01-05 0 0 0 2 26
2018-01-06 0 0 0 3 33
2018-01-07 0 0 0 2 17
2018-01-08 0 0 0 2 32
2018-01-09 0 0 0 5 26
2018-01-10 0 0 0 2 23
2018-01-11 0 0 0 3 16
2018-01-12 0 1 0 4 29
2018-01-13 0 0 0 3 45
2018-01-14 0 0 0 9 48
2018-01-15 0 0 0 3 47
2018-01-16 0 0 0 2 41
2018-01-17 0 0 0 3 68
2018-01-18 0 0 0 2 21
2018-01-19 0 0 0 9 153
2018-01-20 0 0 0 3 195
2018-01-21 0 0 0 2 26
2018-01-22 0 0 0 2 13
2018-01-23 0 0 0 2 20
2018-01-24 0 0 0 9 50
2018-01-25 0 0 0 2 18
2018-01-26 0 0 0 3 13
2018-01-27 0 0 0 2 25
2018-01-28 0 0 0 2 48
2018-01-29 0 0 0 12 61
2018-01-30 0 0 0 2 31
2018-01-31 0 0 0 3 44
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596