انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
2
مجموع ارسال های کاربران:
8
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
15 - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸:۲۸
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
3
مجموع صفحات بازدید شده:
10546
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.05
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.05
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.04
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
shahabkhb
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
3.32
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
54.93

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
4ساعت 32دقیقه
shahabkhb
30دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 2 0 15 4191
مارس 2018 0 0 0 15 1378
فبریه 2018 0 1 0 14 1538
ژانویه 2018 0 1 0 12 1275
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596
2017-09-10 1 1 1 1 0
2017-09-11 0 0 0 6 174
2017-09-12 0 0 0 3 34
2017-09-13 0 0 0 4 173
2017-09-14 0 0 6 5 216
2017-09-15 0 0 0 5 67
2017-09-16 0 0 0 4 90
2017-09-17 0 0 1 3 97
2017-09-18 0 0 1 3 124
2017-09-19 1 1 0 3 119
2017-09-20 0 0 0 2 27
2017-09-21 1 1 0 3 129
2017-09-22 0 0 0 2 24
2017-09-23 0 0 0 2 34
2017-09-24 0 0 0 4 37
2017-09-25 0 0 0 3 93
2017-09-26 0 0 0 6 62
2017-09-27 0 0 0 2 20
2017-09-28 0 0 0 3 21
2017-09-29 0 0 0 2 27
2017-09-30 0 0 0 2 28