انجمن مالی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
2
مجموع ارسال های کاربران:
7
مجموع موضوعات:
6
مجموع گروه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
9 - ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۳۵:۲۳
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
2
مجموع صفحات بازدید شده:
6955
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.07
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.06
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.05
مجموع انجمن ها:
15
جدیدترین کاربر عضو شده:
shahabkhb
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
2.88
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1
میانگین بازدید در روز:
52.69

برترین ایجاد کننده موضوع

admin
6

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
4ساعت 31دقیقه
shahabkhb
30دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 0 1 0 9 600
ژانویه 2018 0 1 0 9 600
* 2017 7 7 9 6 6355
دسامبر 2017 1 1 0 6 1341
نوامبر 2017 0 0 0 4 1324
اکتبر 2017 3 3 0 5 2094
سپتامبر 2017 3 3 9 6 1596